Teknologibaserad hälsoanalys INDIGO

 • Oroar du dig för tråkiga symptom och allt som kan hända?
 • Är det intressant för dig att göra en hälsokontroll för att se om det finns några obalanser som kan korrigeras?
 • Skulle det kännas bra att veta vilka bakomliggande faktorer som påverkar ditt hälsotillstånd och komma åt själva grundorsaken istället för att bara arbeta med symtomlindring?
 • Är du beredd att förändra något för att förbättra din långsiktiga hälsa?

Hälsopraktikens Vision

Hälsopraktikens huvuduppgift är att erbjuda teknologibaserade hälsoanalyser och behandling. Att hjälpa människor att hålla sig friska och öka medvetenheten och kunskapen om hur kroppen fungerar. Därför är all ny teknik som kan avslöja att något går åt fel håll otroligt intressant att arbeta med!

Med hjälp av ny teknik, erfarenheter och kunskaper vill jag hjälpa dig att förbättra din hälsoprofil och komma åt grundorsaken till dina symptom och inte bara tillämpa symptomlindring.

Funktions- och frekvenstest inklusive behandling INDIGO 

Utgångspunkten är att hitta och rätta till de orsaker som påverkar välbefinnandet och får individen att må dåligt på olika sätt. Besöket börjar med ett personligt samtal, där klienten redogör för sin livsstil och sina eventuella problem. När vi kartlagt symtombilden kopplar vi elektroder till handleder, vrister och huvud och kommunikationen mellan dig och INDIGO Biofeedback enheten påbörjas. När testet är klart görs en analys av obalanser och blockeringar och därefter påbörjas balansering med INDIGO Bioresonans enhet direkt redan vid första besöket.

Nytt fr.o.m maj 2019 är att Hälsopraktiken också mäter vitaminer och mineraler på plats. Denna analys ingår alltid när du bokar STOR eller MINDRE Teknologibaserad hälsoanalys.

Efter analys och balansering följer lämplig rådgivning om förändringar i livsstilen. Ibland krävs avgiftning, balansering av utrensningsorgan samt tillskott i form av örter, vitaminer, mineraler eller homeopatiska preparat.

INDIGOn användas för att upptäcka och balansera bl.a:

 • Allmän stress
 • Sömnstörningar
 • Överkänsligheter/allergier
 • Tungmetallsbelastning
 • Mag- och tarmproblem
 • Hormonella störningar
 • Inflammationer
 • Muskelspänningar
 • Smärtor
 • Näringsobalanser
 • Artrit, ledgångsinflammationer
 • Immunförsvarsaktiviteter
 • Mineral- och vitaminstatus

Boka tid

Du kan förvänta dig att det första besöket tar 2-2,5 tim. Inför besöket ombeds du att fylla i en hälsoenkät på nätet med egen inloggning. Svaren analyseras och vi går igenom dem när du kommer till oss. Innan besöket avslutas får du med dig resultatet av anames, hälsoanalys, vitamin- och mineralmätningen, samt rekommendationer. 

Tänk på att inte äta eller dricka något (undantaget vatten) 2 timmar före besöket. Undvik om möjligt kosttillskott 2 dagar före besöket. 

Vid återbesök ca 1-1,5 tim kartlägger vi förbättringar i hälsotillståndet samt föreslår ytterligare balanseringar på kvarvarande problemområden.

Kom ihåg att fylla i frågorna om din hälsa på internet även inför återbesök så att vi kan följa utvecklingen och se eventuella förändringar.