Hårmineralanalys

 
  • Har du problem med din ämnesomsättning?
  • Har du hormonella problem?
  • Har du några kroniska sjukdomar?
  • Misstänker du tungmetall-belastning?

En hårmineralanalys hjälper dig att få en detaljerad översikt över din mineralstatus inklusive balansen hos och relationen mellan olika viktiga näringsämnen. Du får du en översikt över din hormonella/endokrina balans samt din metaboliska typ (ämnesomsättnings typ) och hur det påverkar kroppen. Vidare får du även en översikt över eventuell förekomst av tungmetaller och ditt behov av detox från exempelvis kvicksilver och aluminium

En hårmineralanalys avslöjar mineralobalanser man haft under en längre tidsperiod. Mineralerna är livsviktiga komponenter i en mängd metaboliska funktioner i alla faser av livsprocessen. Zink, magnesium, kalium och natrium är inblandade i nästan alla kroppens livgivande processer, och obalanser kan ha förödande effekter på din hälsa.

Förutom din näringsmässiga status får du även information om hur pass effektivt din kropp tar upp näringen. I analyssvaret ingår också förslag på en individanpassad balansering för just din typ med hjälp av näringstillskott och kost.

De som gjort analysen känner sig alla nöjda med att exakt kunna se vad de saknar, istället för att själva laborera med olika tillskott.  

Så här går det till;

Några cm hår klipps av vid hårbotten i nacken. Håret får ej vara färgat. Ett hälsoformulär fylls i och tillsammans med hårprovet skickas detta till Trace Elements laboratorium i USA för analys. Efter ca en månad kommer resultatet tillbaka och du får ett kompendium med noggranna instruktioner och förklaringar med tydliga staplar på brister och överskott. Födoämnen och kosttillskott rekommenderas för justering av obalanser.

Du kan förvänta dig att det första besöket tar 30-45 min och andra besöket ca 30-45 min.

Vid återbesök tas ett nytt hårprov och skickas för analys. När svaren från hårmineralanalysen kommit går vi igenom analysen samt föreslår ytterligare balanseringar på eventuellt kvarvarande problemområden.

Exempel på delar av en analysrapport. Den vänstra delen visar grafiskt testresultatet för varje enskilt näringsämne i jämförelse med det fastställda befolknings- referensvärdet. Värden som underskrider respektive överskrider det fastställda referensvärdet indikerar en avvikelse från det “normala”. Ju större avvikelsen är ju större är möjligheten till en nuvarande brist- eller överskottssituation. Den högra delen visar på tungmetaller som finns i kroppen i jämförelse med det fastställda befolknings- referensvärdet. Här är det önskvärt med så låga värden som möjligt