Hantering av personuppgifter Hälsopraktiken Annika Assarsson AB är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter på denna webbplats www.halsopraktikenab.se (”webbplatsen”) samt i utskick per e-post. Längst ned hittar du information om hur du kontaktar oss. Vilka personuppgifter samlar vi in? De personuppgifter Hälsopraktiken samlar in är:
  • Sådana du anger vid registrering för utskick av nyhetsbrev och inbjudan till kurser och seminarier, köp av produkter eller vid anmälan till kurser, seminarier eller andra evenemang som Hälsopraktiken anordnar. De uppgifter Hälsopraktiken samlar in är namn, e-postadress, arbetsgivare och i förekommande fall faktureringsadress. För kurser och seminarier samlar vi även in telefonnummer. Hälsopraktiken behandlar dina personuppgifter i syfte att ge dig bättre service och erbjudanden. Personuppgifterna används för administration, kommunikation med dig som kund och för direktmarknadsföring.
  • Känslig uppgifter såsom personnummer, födelseort samt uppgifter om din hälsa samlas in för att möjliggöra och förbättra behandlingen. Uppgifterna skyddas av lösenord och virusskydd. All information förvaras på server i Norge.
  • På Webbplatsen används även så kallade cookies, i enlighet med vår policy om cookies.
Hur personuppgifter behandlas
  • Hälsopraktiken är mån om din integritet och det är därför viktigt för Hälsopraktiken att all behandling sker på ett korrekt vis, i enlighet med gällande lagar och på ett sätt som säkerställer en trygg och lämplig behandling. All behandling av dina personuppgifter sker enbart till de ändamål som angivits vid insamlandet av personuppgifterna.
  • Enlig gällande lagstiftning har du rätt att gratis få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att när som helst begära att få data om dig raderad.
  • Hälsopraktiken kommer inte att ge ut dina personuppgifter till någon annan eller överföra dem till något annat land än Sverige utan att du fått tydlig information om detta och i tillämpliga fall fått tillfälle att samtycka till sådant utlämnande. Hälsopraktiken kan skicka adresslistor till tredje part vid hjälp med tryckta produktblad ska skickas ut. Adresslistorna raderas direkt efter att utskicket gjorts. Vid utskick av nyhetsbrev och andra utskick använder vi teknik som inte visar adresser till andra mottagare.
  • Om du har synpunkter på behandlingen, vill använda någon av dina rättigheter se ovan eller av annan anledning vill komma i kontakt med oss nås vi på följande uppgifter
Hälsopraktiken Org. nr 559171-6047 Holmgatan 4 211 45 Malmö halsopraktikenab@gmail.com Hälsopraktiken kan komma att uppdatera och ändra denna hantering av personuppgifter. Om så sker kommer ändringar och nya villkor att presenteras på vår hemsida www.halsopraktikenab.se