Teknologibaserad hälsoanalys

  • Har du symptom som du inte hittar orsak eller lösningen på?

  • Skulle det vara intressant för dig att göra en hälsokontroll för att se om det finns några obalanser som kan korrigeras

  • Skulle det kännas bra att veta vilka bakomliggande faktorer som påverkar ditt hälsotillstånd och komma åt själva grundorsaken istället för att bara arbeta med symtomlindring

  • Är du beredd att förändra något för att förbättra din långsiktiga hälsa

Vill du handla produkter klicka här: http://halsopraktiken.webvital.se/

Fyll i hälsoenkät inför varje Teknologibaserad hälsoanalys hos oss. https://analys.me/halsopraktiken/

Hälsopraktikens Vision

Hälsopraktikens huvuduppgift är att erbjuda teknologibaserade hälsoanalyser och behandling för att hjälpa människor att hålla sig friska och öka medvetenheten och kunskapen om hur kroppen fungerar. Därför är all ny teknik som kan avslöja att något går åt fel håll otroligt intressant att arbeta med! Med hjälp av ny teknik, erfarenheter och kunskaper vill Hälsopraktiken hjälpa dig att förbättra din hälsoprofil och komma åt grundorsaken till dina symptom och inte bara tillämpa symptomlindring. 

IMG_7556 ane behandl

Teknologibaserad Hälsoanalys med funktions- och frekvenstest inklusive behandling med Biofeedback System (bioresonans) 

Med INDIGO Biofeedback System kopplad till kroppen med hjälp av elektroder mäts kroppens elektricitet och upp till 13 000 stressorer på några minuter och den sänder tillbaka rätt frekvenser för att återupprätta balansen i kroppens funktioner så att kroppen åter är i biobalans. INDIGO Biofeedback System är den mest högteknologiska, avancerade, innovativa och effektiva biofeedback-tekniken på marknaden idag. 

Fr.o.m maj 2019 ingår nu också mätning av vitaminer och mineraler på plats.

Nu finns också möjlighet att göra ett matintoleranstest där de 46 vanligaste livsmedlen ingår samt en plan för att läka ut tarmslemhinnan och på sikt kunna tåla föda som kroppen tidigare reagerat mot.

Kom ihåg att fylla i hälsoenkät på internet med egen inloggning före besöket. https://analys.me/halsopraktiken/

Svaren går vi igenom tillsammans när du kommer till oss.

Välkommen att boka tid!

Holmgatan 4 klicka nedan;

Klockarevägen 41 Höllviken klicka nedan:

Boka tid

 

Bakgrund och utbildning 

I botten är jag civilekonom och har arbetat 25 år i näringslivet med erfarenheter inom bl. a. analys av data, utveckling av ett hållbart hälsotänk och ledarskap. Då jag arbetat inom en teknikkrävande bransch på ett företag som ledde den tekniska utvecklingen  var de självklart för mig att satsa på den senaste tekniken också inom hälsa och hälsoanalyser.

Mitt intresse för hälsa har alltid funnits men tog fart när jag för ca 12 år sedan gick till Yvonne på Hälsopraktiken, kom åt grundorsaken till mina symptom, återfick biobalansen i kroppen och hälsan. Det ledde in min på ett nytt spår och för några år sedan lämnade jag näringslivet för att vidareutveckla mitt brinnande intresse för mental och fysisk hälsa.

Utöver min Magister i  ekonomi har jag studerat, fysiologi, anatomi, sjukdomslära, näringsterapi, cellära. Jag har också utbildat mig inom Bioresonans/biofeedback av Margrét Margrétardóttir jr, Portugal, Mikroskopisk blodanalys och hälsovägledning av Reidun Bohn Norge. I min utbildning till hälsokonsult genom Yvonne Henningsson, Hälsopraktiken, www.halsopraktiken.com studerade jag biopati, immunterapi, homeopati, energimedicin och naturlig läkning. Utöver det är jag Dipl. Samtalscoach enligt ICF med en vidareutbildning inom trauma och stressreducering.

Jag är medlem och certifierad enligt Komplementär Medicninska Riksförbundet och innehar patientansvarsförsäkring.