Hårmineralanalys för häst

 

  • Vill du få din häst att må bra och prestera bättre? 
  • Vill du ge din häst resurser den troligen aldrig tidigare har haft? 

 

Våra hästar är precis lika utsatta för miljögifter, stress, dåligt dricksvatten osv. som vi människor är. Den största skillnaden är att de inte kan tala om för oss när de mår dåligt. Därför kan vi göra dem en stor tjänst genom att se till att de får vad de behöver näringsmässigt för att fungera optimalt. Hästägare räknar ofta på foderstater för att se till så hästarna får den näring de behöver. Problemet är bara att alla hästar inte har samma behov. De kanske inte ens har samma metaboliska typ, vilka kräver helt olika näring för att balanseras. Ju mer näringsbrister hästen har desto mer gifter lagrar den i sina celler, det kan vara fettceller eller i organ som till exempel sköldkörteln. Hästen kan då få problem med viktuppgång/nedgång trötthet, depression, stress och problem med magen mm. 

En hårmineralanalys avslöjar mineralobalanser man haft under en längre tidsperiod. Mineralerna är livsviktiga komponenter i en mängd metaboliska funktioner i alla faser av livsprocessen. Zink, magnesium, kalium och natrium är inblandade i nästan alla hästens livgivande processer, och obalanser kan ha förödande effekter på hästens hälsa. 

Förutom hästens näringsmässiga status ges även information om hur pass effektivt hästen tar upp näringen. 

De som gjort analysen känner sig alla nöjda med att exakt kunna se vad hästen saknar istället för att själva laborera med olika tillskott. 

Så här går det till; 

Proceduren för hårmineralanalys till häst är densamma som för människa. Man får hem provtagningsmaterial och klipper ca 150 mg runt hästens manke. Var noga med att det är håret närmast rötterna som används i analysen. Spara ca 2-3 cm från roten och kasta eventuellt resten. Efter 3-4 veckor är analysen klar och du får ett meddelande om att analysen är klar. Du går in och bokar en genomgång av analysen om du känner att du behöver det. Denna genomgång är kostnadsfri för dig. Inför genomgången kommer du att få analysen i mejl skickad till dig i pdf-format. 

I hårmineralanalysen står exakt vilka kosttillskott hästen behöver varje dag så man kan tillföra det. Då ger man hästen resurser den troligen aldrig haft tidigare. Detta ger hästen möjligheter att bli av med upplagrade gifter och återställa balansen. Krossa kosttillskotten i en mortel innan du blandar i det i hästens kraftfoder eller lite betfor. 

När du bokar får du information om hur du går till väga när du klipper manen. Du får instruktioner, påse för att samla hårprovet i, samt svarskuvert. Om du samtidigt gör en Teknologibaserad hästanalys så kan jag hjälpa dig med hårprovet på plats utan extra kostnad. 

Vid omanalys tas ett nytt hårprov och skickas för analys. När svaren från hårmineralanalysen kommit får du förslag på ytterligare balanseringar på eventuellt kvarvarande problemområden. 

Exempel på delar av en hästanalysrapport. Den vänstra delen visar grafiskt testresultatet för varje enskilt näringsämne i jämförelse med det fastställda referensvärdet. Värden som underskrider respektive överskrider det fastställda referensvärdet indikerar en avvikelse från det “normala”. Ju större avvikelsen är ju större är möjligheten till en nuvarande brist- eller överskottssituation. Den högra delen visar på tungmetaller som finns i hästen i jämförelse med det fastställda referensvärdet. Här är det önskvärt med så låga värden som möjligt.